Termeni și Condiții

Vă atragem atenţia să parcurgeţi cu atenţie aceşti Termeni şi Condiţii înainte de a utiliza Serviciile Loto-Online şi să vă asiguraţi că înţelegeţi pe deplin conţinutul lor. Aceşti Termeni şi Condiţii, împreună cu Politica de Confidenţialitate şi Regulile Jocurilor, constituie un acord cu obligatoriu („Acordul”) între Utilizator şi Loto-Online.

Prin înregistrarea unui cont pe Loto-Online, vă exprimaţi acordul că aţi citit şi aţi înţeles aceşti Termeni şi Condiţii, Politica de Confidenţialitate şi Regulile Jocurilor şi acceptaţi ca acestea se vor aplica în cazul dumneavoastră.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, Politica de Confidenţialitate sau Regulile Jocurilor, acesta trebuie să înceteze de îndată să folosească Serviciile noastre.

În cazul în care aveţi dubii cu privire la drepturile şi obligaţiile dumneavoastră, în temeiul acestui Acord, puteţi solicita consultanța unui avocat sau a unei persoane specializate în jurisdicţia dumneavoastră. Este esenţială cunoaşterea legilor jurisdicţiei de apartenenţa înainte de a vă înregistra şi de a utiliza site-urile noastre sau oricare alt Serviciu. Unele jocuri de noroc sunt restricţionate prin lege în unele state şi pot fi interzise pe perioadă nedeterminată prin lege în altele. Loto-Online nu poate fi considerat responsabil pentru nicio problemă întâmpinată de către Utilizator, în materie de jurisdicţie.

Din dorința de a fi aproape de jucători și a răspunde prompt întrebărilor acestora, Loto-Online a creat secțiunea „Întrebări Frecvente (FAQ)”. Această secțiune poate fi accesată din meniul „Despre noi” și conține răspunsuri la cele mai frecvente întrebări referitoare la situațiile pe care le poate întâmpina un jucător. Este obligația jucătorului de a accesa și a lua la cunoștință de datele înscrise în secțiunea “Întrebări frecvente”.

Participarea la orice joc de noroc implica acceptarea necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a Regulilor Jocurilor conform Legislaţiei României.

SINTEZA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR LOTO-ONLINE

Dispozițiile cuprinse în acești Termeni și Condiții, așa cum acestea sunt actualizate sau modificate periodic, reprezintă contractul încheiat între tine și TIPZOR MEDIA SRL., RO 35053369, J28/667/2015, Iancu Jianu, Olt. TIPZOR MEDIA SRL își desfășoară activitatea în baza licenței de organizare a jocurilor de noroc la distanță nr. L2160797Y000396 și a autorizațiilor de exploatare eliberate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Aceşti Termeni şi Condiţii, împreună cu Politica de Confidenţialitate şi Politica privind Jocurile de Noroc Responsabile și orice alte politici și/ sau reglementări cu privire la Serviciile, constituie un acord obligatoriu („Acordul”) între Utilizator şi TIPZOR MEDIA SRL.

În cele ce urmează, orice referință la “noi”, „noua”, „nostru”, „site-ul”, „TIPZOR MEDIA SRL” sunt referințe la societatea TIPZOR MEDIA SRL.

Înainte de a utiliza serviciile oferite de TIPZOR MEDIA SRL vă rugăm să citiți cu atenție dispozițiile de mai jos și să vă asigurați că ați înțeles pe deplin conținutul acestora și sunteți de acord cu încheierea necondiționată a contractului între Dvs. și TIPZOR MEDIA SRL. Nu veți putea utiliza Serviciile dacă nu sunteți de acord cu oricare din prevederile cuprinse în acești Termeni și Condiții.

1. DREPTUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR

.1 TIPZOR MEDIA SRL acordă Utilizatorului dreptul de a accesa platforma și de a participa la jocurile demo de noroc online care sunt disponibile prin intermediul www.Loto-Online.ro (“Serviciile”). Dreptul de a accesa platforma Loto-Online este unul: non-exclusiv, personal, netransferabil, nesublicențiabil și revocabil.

1.2 Vă oferim permisiunea de a accesa Serviciile doar pentru uzul personal. Vă aducem la cunoștință că este interzisă folosirea Serviciilor:

a) persoanelor sub vârsta de 18 ani;

b) persoanelor care sunt considerate minore, conform legilor aplicabile în țara de reședință;

c) persoanelor care nu au capacitate de exercițiu sau au capacitate de exercițiu restrânsă;

d) persoanelor care accesează Serviciile în jurisdicțiile în care participarea la jocurile de noroc este interzisă prin lege. TIPZOR MEDIA SRL nu își asumă nicio responsabilitate și nu verifică legalitatea Serviciilor în jurisdicția din care se conectează sau accesează jucătorul Serviciile. Astfel, este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului de a se asigura că accesul la Servicii este permis în jurisdicția în care se află.

1.3 Ne rezervăm dreptul de a vă solicita în orice moment să furnizați date personale și documente care să facă dovada îndeplinirii condițiilor pentru utilizarea Serviciilor (de exemplu, copie a cărții de identitate sau a pașaportului, dovada adresei de reședință sau pe cea a domiciliului, CNP-ul, adresa dvs. de e-mail).. TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau bloca în mod definitiv accesul Dvs. la Servicii în situația în care nu ne oferiți o dovadă suficientă în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor pentru utilizarea Serviciilor sau dacă avem suspiciuni rezonabile că informațiile oferite nu sunt adevărate, complete și actualizate, Utilizatorul folosind Serviciile prin utilizarea unor manopere dolosive.

1.4 Dacă în orice moment pe durata utilizării Serviciilor se descoperă sau există suspiciuni rezonabile din partea TIPZOR MEDIA SRL că un cont este deținut sau utilizat de un minor (o persoană cu vârsta sub 18 ani sau care, în funcție de jurisdicția aplicabilă în statul de reședință, este considerată minoră), contul va fi închis imediat.

1.5 TIPZOR MEDIA SRL și furnizorii săi (inclusiv orice Furnizori terți) sunt singurii deținători ai tuturor drepturilor asupra programelor informatice utilizate în vederea oferiri Serviciilor inclusiv, dar fără a se limita la orice cod sursă, drepturile de autor, secretele comerciale, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Serviciile. Utilizatorului îi este interzis, în conformitate cu legile aplicabile:

a) să copieze, să distribuie, să publice, să facă inginerie inversă (dezasamblarea sau descompunerea site-ului web/aplicației mobile cu scopul de a realiza alte modele similare), să decompileze, să dezasambleze, să modifice, să traducă site-ul web/aplicația mobilă sau să încerce accesarea codului sursă pentru a crea alte produse folosind codul sursă al site-ului web/aplicației mobile și altele;

b) să preia conținut disponibil pe paginile de internet ale TIPZOR MEDIA SRL prin tehnice de colectarea a informațiilor cunoscute sub denumirea de „scraping”, „harvesting” sau „data extraction”;

c) să vândă, să atribuie, să sublicențieze, să transfere, să distribuie sau să închirieze site-ul web/aplicația mobilă;

d) să pună site-ul web/aplicația mobilă la dispoziția oricărei terțe persoane prin intermediul unei rețele de calculatoare sau în alt mod;

e) să exporte site-ul web/aplicația mobilă în orice țară (fie prin mijloace fizice sau electronice); sau

f) să utilizeze site-ul web/aplicația mobilă într-un mod care este interzis prin legile aplicabile sau prin regulamentele sau politicile TIPZOR MEDIA SRL;

(cazurile de mai sus reprezintă o “ Utilizare Necorespunzătoare”)

TIPZOR MEDIA SRL își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sau implicit Utilizatorului în temeiul prezentului acord și își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra site-ul web/aplicația mobilă sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Serviciile.

Sunteți de acord că veți fi singurul răspunzător pentru orice daune, costuri sau cheltuieli care decurg din sau în legătură cu comiterea de către dumneavoastră a oricărei Utilizări Necorespunzătoare. Aveți obligația să notificați TIPZOR MEDIA SRL de îndată ce luați la cunoștință de comiterea de către orice persoană a oricărei Utilizări Necorespunzătoare și ne veți oferi suport, împreună cu toate informațiile de care dispuneți, în cadrul oricărei investigații pe care o vom efectua pe baza sesizării dumneavoastră.

1.6 Denumirea “TIPZOR MEDIA SRL”, numele de domeniu “Loto-Online.ro”și orice alte mărci comerciale, mărci de servicii, semne, denumiri comerciale și/sau nume de domenii folosite de TIPZOR MEDIA SRL pe paginile de internet și/sau încorporate în site-ul web/aplicația mobilă sau utilizate ocazional în toate aceste medii (denumite “Mărcile comerciale”) aparțin TIPZOR MEDIA SRL și/sau altor societăți din gruul său și/sau furnizorilor săi, iar aceste entitați își rezervă toate drepturile asupra acestor Mărci comerciale. În plus, tot conținutul de pe site-ul web și de pe aplicația mobilă, imagini, grafice, fotografii, animații, videoclipuri, muzică, sunet și text aparține TIPZOR MEDIA SRL și/sau societăților din grupul său și/sau furnizorilor săi (inclusiv oricăror Furnizori terți) și este protejat de legislația drepturilor de autor și/sau a drepturilor de proprietate intelectuală și alte drepturi conexe. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor declarați că, prin utilizarea Serviciilor, nu dobândiți niciun drept asupra conținutului existent pe paginile internet și/sau a Mărcilor comerciale, sau asupra oricărei părți încorporate în acestea. În niciun caz nu puteți utiliza conținutul disponibil pe paginile de internet și/sau Mărcile comerciale fără acordul prealabil scris al

TIPZOR MEDIA SRL. În plus, sunteți de acord să nu faceți nimic care să dăuneze sau care ar putea dăuna drepturilor, inclusiv drepturilor de proprietate intelectuală, deținute de TIPZOR MEDIA SRL, de societățile din grupul său și/sau de furnizorii săi (inclusiv de furnizorii terți).

1.7 Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor declarați că orice nume, denumire sau imagine folosită de dumneavoastră în legătură cu Serviciile (de exemplu, numele dumneavoastră de utilizator) nu încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, confidențialitatea sau orice alte drepturi ale unei terțe persoane. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, acordați TIPZOR MEDIA SRL permisiunea de a folosi orice nume, denumiri și imagini, sub rezerva dispozițiilor din Politica noastră de confidențialitate. Acest drept se poate extinde la nivel internațional, este irevocabil, cesionabil și gratuit.

1.8 TIPZOR MEDIA SRL își rezervă orice drepturi în ceea ce privește crearea, mentenanța și închiderea conturilor utilizatorilor înregistrate pe paginile de internet ale acesteia. Decizia conducerii TIPZOR MEDIA SRL, în ceea ce privește orice aspect privind contul unui utilizator, al utilizării Serviciilor sau al soluționării oricăror dispute, este definitivă.

1.9 Contul creat de un Utilizator va fi denumit în continuare Contul Loto-Online. Toate referințele din prezentul contract la termenul „cont de utilizator”, sau „cont” reprezintă referințe la contul dumneavostră de joc înregistrat pe pagina de internet www.Loto-Online.ro sau dupa caz pe aplicatiile mobile asociate domeniului de internet www.Loto-Online.ro.

2. FARĂ GARANȚII

2.1 Serviciile TIPZOR MEDIA SRL vă sunt furnizate „ca atare” și TIPZOR MEDIA SRL declină prin prezenta orice și toate garanțiile sau reprezentările, exprese sau implicite, legate de Serviciile oferite, cu excepția celor prevăzute de reglementările legale în vigoare.

2.2 Indiferent de eforturile noastre de a vă oferi servicii de cea mai înaltă calitate, Serviciile pot fi intrerupte sau nu vor fi furnizate la timp, existand posibilitatea întârzierilor sau erorilor. Este responsabilitatea dumneavoastra de a va proteja sistemul de toti virusii informatici, iar TIPZOR MEDIA SRL, in niciun caz, nu va fi considerat responsabil pentru eventualele pierderi suferite din cauza si in legatura cu orice virus. In cazul in care exista virusi ori erori tehnice in sistemele noastre, ne rezervam dreptul de a suspenda serviciile.

2.3 TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a suspenda, întrerupe, modifica, elimina sau adăuga orice componentă a Serviciilor, cu efect imediat și fără obligația de a trimite o notificare in prealabil:

2.3.1.1 in ipoteza in care sesizam ca jucatorul foloseste platforma Loto-Online in alte scopuri decat cele pentru care aceasta a fost construita (entertainment).

2.4 TIPZOR MEDIA SRL nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio întrerupere sau orice alte incidente în timpul utilizării Serviciilor, dacă acestea se datorează oricărui tip de deficiență a rețelelor de telecomunicații și a serviciului de acces la Internet utilizat de dumneavoastră.

2.5 TIPZOR MEDIA SRL poate initia întreținerea sau actualizarea oricăror programe informatice încorporate în Servicii și nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru orice pierdere suferită ca urmare a oricărei decizii luate de TIPZOR MEDIA SRL în această privință.

DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

Înainte de utilizarea Serviciilor și, pe toată durata utilizării, declarați și sunteți de acord că:

2.6 utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor este opțiunea dumneavoastră și sunteți unicul responsabil să acționați în conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu prezentul Acord;

2.7 în conformitate cu cerințele noastre de reglementare și pentru a putea accesa și utiliza site-ul web/aplicația mobilă și/ sau Serviciile noastre, prin intermediul www.Loto-Online.ro va trebui să ne furnizați anumite date personale, precum și consimțământul cu privire la accesul sau folosirea datelor dvs. de localizare și/ sau alte date sau informații care pot fi obținute de la dispozitivul/ calculatorul dvs., pentru a permite ca site-ul web/aplicația mobilă să vă fie puse la

dispoziție. Prin prezenta, exprimați acordul cu privire la accesarea și utilizarea unor astfel de date în scopurile descrise mai sus. În lipsa unui astfel de consimțământ, Serviciile sunt indisponibile. TIPZOR MEDIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate;

2.8 TIPZOR MEDIA SRL nu oferă consultanță Utilizatorilor cu privire la aspecte de natură fiscală și/ sau juridică. Utilizatorii care doresc să obțină consultanță cu privire la aspecte de natură fiscală și/ sau juridică sunt sfătuiți să contacteze persoanele abilitate și/ sau autoritățile corespunzătoare din jurisdicția în care își au domiciliul și/ sau reședința;

2.9 rețelele de telecomunicații și serviciile de acces la internet pe care Dvs le utilizați în vedere accesării sunt în afara controlului Organizatorului, iar TIPZOR MEDIA SRL nu va avea nicio răspundere pentru orice întreruperi sau disfuncționalități care le afectează; și

2.10 aveți vârsta de 18 ani sau mai mult;

2.11 informațiile, documentele și datele furnizate pentru utilizarea Serviciilor sunt adevărate, complete și actualizate și sunteți de acord în continuare să actualizați aceste informații, după cum este necesar, pentru a le menține adevărate, complete și actualizate.

3. MODALITĂȚI INTERZISE DE UTILIZARE A SERVICIILOR

3.1 MODIFICĂRI ALE SITE-ULUI WEB/APLICAȚIEI MOBILE. Utilizatorului îi este interzisă orice acțiune prin care ar încerca să modifice, să decompileze, să facă inginerie inversă sau să dezasambleze site-ul web/aplicația mobilă în orice fel.

3.2 UTILIZARE DE CĂTRE TERȚI. Serviciile sunt destinate exclusiv pentru uzul personal al Utilizatorului. Utilizatorul poate utiliza Serviciile în scopuri de divertisment și numai în interes personal, fără a permite accesul altor persoane la Contul Loto-Online. În niciun caz nu i se va permite unui Utilizator să folosească Contul Loto-Online în alt scop decât pentru a folosi Serviciile. Utilizatorul trebuie să furnizeze informații complete și adevărate în ceea ce privește toate detaliile și informațiile furnizate către TIPZOR MEDIA SRL, iar Utilizatorul este obligat să actualizeze aceste informații ori de câte ori are loc vreo modificare a acestora.

3.3 ÎNȚELEGERI FRAUDULOASE (înțelegere între doi sau mai mulți utilizatori în vederea obținerii unor foloase necuvenite). TIPZOR MEDIA SRL (TIPZOR MEDIA SRL) își rezervă dreptul de a restricționa sau bloca accesul

Utilizatorilor la Servicii sau să adopte orice alte măsuri necesare în cazul în care există suspiciuni rezonabile că aceștia fac parte dintr-o înțelegere frauduloasă. În plus, TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a considera orice înțelegere frauduloasă sau tentativa la astfel de acțiuni între Utilizatori ca fiind o încălcare gravă a prezentului acord și, prin urmare, TIPZOR MEDIA SRL va avea dreptul de a închide Contul Loto-Online în cazul acesta.

3.4 DISPOZITIVE EXTERNE DE ASISTENȚĂ ȘI FACILITĂȚI PENTRU PARTICIPAREA LA JOC. TIPZOR MEDIA SRL (TIPZOR MEDIA SRL) interzice utilizarea oricăror instrumente care sunt concepute pentru a altera în orice mod Serviciile și a oferi orice „avantaj injust” unui Utilizator în fața altui Utilizator aflat în aceleași condiții.

3.5 UTILIZATORI AUTOMATIZAȚI (BOTS). Utilizarea inteligenței artificiale, incluzând, dar fără a se limita la utilizarea unor roboți este strict interzisă. Toate acțiunile întreprinse de către un Utilizator în legătură cu Serviciile trebuie să fie executate personal de către aceștia prin intermediul www.Loto-Online.ro sau dupa caz prin intermediul aplicatiilor de mobil asociate

3.6 Sunteți de acord că TIPZOR MEDIA SRL poate lua măsuri pentru a detecta și preveni utilizarea Dispozitivelor Interzise.

3.7 ACTE FRAUDULOASE. În cazul în care există suspiciuni rezonabile că un Utilizator s-a implicat sau a încercat să se implice în activități frauduloase, ilegale, ilicite sau necorespunzătoare în timpul utilizării Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, implicarea în oricare dintre activitățile prevăzute în această clauză sau în orice altă acțiune menită să altereze participarea la joc, TIPZOR MEDIA SRL va avea dreptul de a lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) blocarea imediată a accesului unui Utilizator la Servicii;

b) închiderea Contului Loto-Online;

c) dezvăluirea unor informații (inclusiv în legătură cu identitatea Utilizatorului) instituțiilor financiare, autorităților relevante și/sau oricărei persoane sau entități care prezintă un temei juridic pentru divulgarea acestor informații;

e) luarea oricăror măsuri împotriva unui utilizator, potrivit legislației aplicabile.

4. LIMBAJ SAU CONȚINUT LICENȚIOS

4.1 Atunci când folosește funcția de chat, in cazul in care o astfel de functie este disponibile, Utilizatorului îi este interzis să posteze materiale care încorporează elemente/ conținut ilegale, indecente, rasiste, obscene, calomnioase, defăimătoare sau amenințătoare sau orice material care ar încălca orice lege sau care, în general, ar putea fi considerat cu caracter ofensator sau licențios.

5. ÎNCĂLCĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

5.1 Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi prevăzute în acest acord, în cazul în care un Utilizator încalcă, în întregime sau parțial oricare dintre obligațiile de mai jos:

a) un Utilizator are mai mult de un cont de joc activ;

b) un Utilizator furnizează informații incorecte sau neadevărate către TIPZOR MEDIA SRL în cadrul procesului de înregistrare sau oricând în cadrul procesului de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei

c) Utilizatorul nu are vârsta legală pentru a utiliza Serviciile;

d) Utilizatorul are reședința într-o jurisdicție în care utilizarea Serviciilor este interzisă prin lege;

e) Utilizatorul permite (cu intenție sau din culpă) ca o terță persoană să utilizeze Contul Loto-Online;

f) Utilizatorul alterează în orice mod participarea la joc sau încearcă obținerea unor foloase necuvenite prind metode frauduloase

g) Utilizatorul folosește www.Loto-Online.ro Serviciile sau Contul Loto-Online cu rea-credință, în alt scop decât cel pentru care acesta a fost înregistrat;

h) Utilizatorul încalcă Clauza 4, făcând declarații licențioase sau calomnioase în cadrul serviciului de chat, sau

i) Utilizatorul încălcă oricare dintre garanțiile sau declarațiile prevăzute în Clauza 3 de mai sus.

Prin simpla neexecutare sau încălcare a obligațiilor mentionate mai sus, Utilizatorul se află de drept în întârziere.

TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul, la discreția sa, de a lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv de a rezilia prezentul acord sau orice alt acord conex încheiat cu Utilizatorul, de a bloca imediat accesul Utilizatorului la Contul Loto-Online și orice alte Servicii oferite de TIPZOR MEDIA SRL, de a închide Contul Loto-Online și de a lua orice alte măsuri împotriva Utilizatorului respectiv, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Rezilierea Acordului va avea loc de drept la data notificării Utilizatorului, fără alte formalități.

5.2 Sunteți de acord să despăgubiți în totalitate, să apărați și să exonerați de răspundere TIPZOR MEDIA SRL împotriva tuturor reclamațiilor, cererilor, daunelor, pierderilor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv onorariile de avocat și orice alte taxe, indiferent de modul în care au fost cauzate, care ar putea cauza în:

a) încălcărea de către dumneavoastră a prezentului acord, în întregime sau în parte;

b) încălcărea de către dumneavoastră a oricărei legi aplicabile

c) utilizarea Contului Loto-Online de către o terță persoană cu sau fără aprobarea dumneavoastră.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Acord, TIPZOR MEDIA SRL împreună cu furnizorii acesteia (inclusiv orice Furnizori terți) sunt exonerați de răspundere, inclusiv în caz de culpă gravă, pentru orice daune moratorii, compensatorii, cominatorii, speciale, directe sau indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la daune în legătură cu pierderea unui beneficiu nerealizat) care decurg din utilizarea (sau utilizarea necorespunzătoare) a Serviciilor, chiar dacă TIPZOR MEDIA SRL ar fi putut avea cunoștință de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

6.2 Nicio dispoziție din prezentul contract nu exclude sau limitează răspunderea TIPZOR MEDIA SRL pentru: (a) deces sau vătămare corporală rezultată din culpa sa; sau (b) fraudă sau declarație frauduloasă.

7. SECURITATEA ȘI CONTUL LOTO-ONLINE

7.1 Un utilizator poate avea un singur cont de joc înregistrat pe platforma de joc disponibilă prin intermediul www.Loto-Online.ro și va utiliza Serviciile doar prin intermediul acestui cont unic. Este interzis ca un utilizator să deschidă mai multe conturi de joc în cadrul www.Loto-Online.ro .În cazul în care TIPZOR MEDIA SRL ia cunoștință de existența unor conturi suplimentare deschise de un Utilizator, TIPZOR MEDIA SRL poate închide aceste conturi suplimentare fără notificare prealabilă. Aceasta masura nu inseamna implicit si inchiderea contului principal de joc, ramanand la latitudinea TIPZOR MEDIA SRL sa decida asupra fiecarei situatii in functie de eventualele daune provocate.

7.2 Contul Loto-Online va fi accesibil prin utilizarea unor credențiale compuse din:

a) Nume de utilizator („ID utilizator”); si/sau Adresa de Email ( „Email”) si/sau Nickname in functie de setarile site-ului web/aplicației mobile.

b) O parolă unică și secretă („Parolă”)

c) alte metode opționale de autentificare numerică care pot fi puse la dispoziție de TIPZOR MEDIA SRL în vedere autentificării în Contul Loto-Online,

denumite împreună „Credențiale de autentificare”.

Utilizatorul este obligat să aplice Credentialele de autentificare în conformitate cu regulile comunicate de TIPZOR MEDIA SRL. În plus, Utilizatorul va trebui să introducă informațiile pe care le solicităm în formularul nostru de înregistrare, cum ar fi (dar fără a se limita la) numele și prenumele său, , adresa de reședință, adresa de e-mail validă, numărul personal de identificare (Cod Numeric Personal) pentru cetățenii români și o confirmare expresă a faptului că Utilizatorul are peste 18 ani si ca accepta in integralitate Politica de Confidentialitate impreuna cu Termenii si

Conditiile. Vă rugăm să rețineți că putem controla, cu ajutorul unor verificări corespunzătoare efectuate de furnizori de servicii terți, dacă este cazul, identitatea și adresa de reședință a tuturor persoanelor care doresc să înregistreze un Cont pe Loto-Online. Sunteți de acord să furnizați numai informații adevărate, complete și actualizate și, de asemenea, sunteți de acord să actualizați aceste informații în mod corespunzător pentru a le menține adevărate și complete.

7.3 Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru utilizarea Serviciilor prin intermediul Credențialelor sale de autentificare și că nu va dezvălui Credențialele de autentificare nimănui și nici nu va permite unei alte persoane să utilizeze Serviciul prin intermediul Contului Loto-Online.

7.4 Utilizatorul este obligat să păstreze în permanență secretul și confidențialitatea Credențialelor de autentificare și să depună toate eforturile pentru a le proteja secretul și confidențialitatea. Utilizatorul va fi ținut răspunzător pentru orice utilizare neautorizată a Serviciilor prin intermediul Credențialele de autentificare.

7.5 Este obligația dumneavoastră să vă asigurați că toate informaţiile incluse în formularul de înregistrare, furnizate către TIPZOR MEDIA SRL sunt adevărate, exacte. Ne rezervăm dreptul de a închide orice Cont creat pe Loto-Online, în cazul în care informaţiile furnizate către TIPZOR MEDIA SRL se dovedesc a fi false, inexacte, greșite sau incomplete. Este responsabilitatea Utilizatorului să ne informeze despre orice modificare a informaţiilor furnizate, cât mai curând posibil.

7.6 ACTIVAREA CONTULUI Loto-Online. Toți Utilizatorii vor primi un e-mail si/sau un sms la adresa de e-mail/numarul de telefon introduse în formularul de înregistrare pentru activarea Contului Loto-Online. În cazul în care procesul de activare nu este finalizat, TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a suspenda toate activitățile din contul respectiv până la verificarea informațiilor comunicate de Utilizator.

7.7 TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a închide Contul Loto-Online din orice motiv, în orice moment și fără a anunța Utilizatorul respectiv.

7.8 Un Utilizator poate solicita în orice moment închiderea Contului Loto-Online prin intermediul formularului disponibil in contul de joc sau prin intermediul unui e-mail. Orice inchidere sau restricționare a Contului solicitată prin intermediul altor mijloace de comunicare va trebui confirmată prin intermediul unui e-mail, inclusiv in cazul in care inchiderea s-a cerut prin formularul din contul de joc. În cazul în care TIPZOR MEDIA SRL consideră că nu este indicat să redeschidă Contul Loto-Online, acesta va fi închis definitiv, la discreția exclusivă a TIPZOR MEDIA SRL.

8. COMPONENTE ALE SERVICIILOR FURNIZATE DE TERȚE PĂRȚI

8.1 Serviciile oferite de TIPZOR MEDIA SRL integrează programe informatice furnizate de distribuitori de programe informatice specializate care sunt proprietatea furnizorilor și sunt supuse legislației drepturilor de autor, inclusiv din alte jurisdicţii („Programe licenţiate”).

8.2 Utilizarea de către utilizator a Programelor licențiate este condiționată de respectarea tuturor termenilor și condițiilor din prezentul acord.

8.3 Programele licențiate nu pot fi alterate, modificate sau extrase din Servicii.

8.4 Utilizarea de către Utilizator este limitată la „utilizarea personală”, adică numai în cadrul activității interne obișnuite și personale a Utilizatorului, și nu pentru activități de natură comercială.

8.5 Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest acord sunt rezervate.

9. DISPUTE

9.1 Utilizatorul acceptă că singurele date valide privind sesiunile de joc demo vor fi cele înregistrate pe serverele TIPZOR MEDIA SRL (inclusiv orice Furnizori terți).

9.2 Dacă aveți orice reclamații legate de Serviciile oferite de TIPZOR MEDIA SRL, puteți să trebuie să contactați serviciul clienți.

9.3 În cazul în care orice dispută nu este rezolvată în mod satisfăcător în termen de 14 zile, puteți să vă adresați organelor competente.

10. MODIFICĂREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

10.1 TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a actualiza sau de a modifica acest acord sau orice parte a acestuia în orice moment, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul jocurilor de noroc din Romania. Vă încurajăm să vizitați secțiunea Termeni și Condiții în mod regulat și să verificați versiunea actualizată a Acordului. Utilizarea în continuare a Serviciilor va fi considerată ca fiind o acceptare a acordului dumneavoastră cu privire la orice modificare a Acordului.

11. LEGEA APLICABILĂ

11.1 Acordul și orice aspecte legate de acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România. Competența privind soluționarea oricărui litigiu care își are cauza în acest acord, va fi determinată în conformitate cu legislația din România.

12. NULITATE PARȚIALĂ

12.1 Dacă o prevedere a Acordului este sau devine nulă, nescrisă sau în orice alt mod inaplicabilă, celelalte dispoziții, după caz, vor rămâne în vigoare și vor produce efecte în continuare.

13. CESIUNE

13.1 TIPZOR MEDIA SRL își rezervă dreptul de a cesiona acest acord, în totalitate sau parțial, în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizatorul va fi informat ulterior cu privire la această cesiune prin orice mijloace de comunicare disponibile, inclusiv website. Utilizatorul nu poate cesiona total sau parțial drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului acord.

14. DIVERSE

14.1 Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei dispoziții a Acordului nu constituie o renunțare la o încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a acelorași prevederi sau a altor prevederi ale prezentului Acord, și nicio renunțare nu produce efecte decât dacă este făcută în mod expres, în scris și semnată de un reprezentant autorizat al oricăreia dintre părțile care renunță.

14.2 Nicio dispoziție din prezentul acord nu creează sau conferă drepturi sau alte beneficii în favoarea unor terțe persoane care nu sunt părți la prezentul acord.

14.3 Acești Termeni și Condiții constituie contractul între dumneavoastră și noi în ceea ce privește Serviciile și înlocuiește orice acord, înțelegere sau contract anterior încheiat între dumneavoastră și noi.

14.4 Utilizatorul trebuie să furnizeze informații complete și veridice cu privire la toate detaliile și informațiile solicitate de TIPZOR MEDIA SRL în legătură cu utilizarea Serviciului de către utilizator, sub rezerva termenilor din Politica de confidențialitate.

15. TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE ALE APLICATIEI LOTO-ONLINE

15.1 Prin descarcarea aplicatiei Loto-Online si utilizarea acesteia orice utilizator este obligat sa aiba varsta minima necesara legala pentru a participa la jocuri de noroc din tara in care este accesata (Romania , 18 ani)

15.2 Te rugam sa ai in vedere ca in momentul achizitionarii produselor din magazinul aplicatiei Loto-Online ne rezervam dreptul de a solicita in orice moment prezentarea unor documente oficiale care sa ateste faptul ca indeplinesti varsta legala de participare la jocuri de noroc.

15.3 Toate datele colectate personale ale utilizatorului vor respecta legile in vigoare la nivel national privind confidentialitatea acestuia.

15.4 Loto-Online stocheaza si prelucreaza adresa de email si va fi folosita doar in scop comercial.

15.5 Prin folosirea serviciilor noastre utilizatorul  este de acord cu Termenii si Conditiile aplicatiei.

15.6 Ne rezervam dreptul de a schimba in orice moment termenii si conditiile aplicatiei iar orice modificare va fi adusa la cunostinta user-ului si va fi acceptata de catre acesta.

15.7 Utilizatorilor  care nu vor fi de acord cu termenii si conditiile impuse le vor fi anulate premiile precum si dreptul de a folosi serviciile aplicatiei Loto-Online.

15.8 Un utilizator al aplicatiei este obligat prin termeni si conditii sa aiba un singur cont per email/adresa/ip.

15.9 In cazul abuzurilor li se vor retrage dreptul de a folosi serviciile aplicatiei atat utilizatorului principal cat si al celorlalte conturi duplicat.

15.10 Orice utilizator care foloseste optiunea ‘’Invita un prieten’’ si abuzeaza de aceasta prin creearea de conturi multiple I se va interzice accesul pe aplicatia Loto-Online precum si a tuturor utilizatorilor invitati de catre acesta  plus anularea comenzilor efectuate pe magazinul aplicatiei.

15.11 Ne rezervam dreptul de a modifica anula sau suspenda orice promotie existenta pe aplicatie precum si schimbarea valorii token-ului Loto-Online dar si a produselor existente in aplicatie.

16. CUM POTI REVENDICA PREMIILE DIN MAGAZINUL APLICATIEI LOTO-ONLINE

16.1 Aduna token-urile Loto-Online cu ajutorul promotiilor cu participare gratuita oferite de aplicatia noastra.

16.2 Intra in magazinul Loto-Online si revendica premiul dupa care plateste contravaloarea acestuia cu ajutorul token-urilor.

16.3 Te rugam sa ai in vedere ca ne rezervam dreptul de a solicita documente necesare validarii varstei minime de participare la jocuri de noroc (18+)

16.4 Daca nu sunt indeplinite termenii si conditiile de acordare ale premiilor in maxim 24h de la primirea email-ului ne rezervam dreptul de a-l anula.

16.5 In cazul suspiciunilor de abuz precum si incalcarea termenilor si conditiilor generale de utilizare ale aplicatiei , premiul va fi anulat si contul utilizatorului blocat.

Update cookies preferences